مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق مهارتی و آموزشی

میزان مهارت

سوابق کاری

  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی
  • سوابق مهارتی و آموزشی
  • میزان مهارت
  • سوابق کاری

1.مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

پست الکترونیک

محل تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

وضعیت نظام وظیفه

کد ملی

شماره تلفن

شماره همراه

آدرس محل سکونت

2.سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

معدل آخرین مدرک

وضعیت زبان خارجه

گواهینامه رانندگی

4.سوابق مهارتی و آموزشی

نام مهارت/دوره آموزشی

1.

2.

3.

محل کسب مهارت دوره آموزشی

1.

2.

3.

سال اخذ

1.

2.

3.

محل استفاده از مهارت کسب شده

1.

2.

3.

َتلفن محل کسب مهارت

1.

2.

3.

5.میزان مهارت

میزان آشنایی با نصب تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم های حفاظتی

میزان آشنایی با نرم افزارهای دوربین مداربسته

میزان آشنایی با تجهیزات شبکه و پسیو شبکه

تجربه بازاریابی و فروش در حوزه دوربین مداربسته و تجهیزات شبکه

تخصص های دیگر

5.سوابق کاری

نام محل کار

1.

2.

3.

4.

فعالیت مربوطه

1.

2.

3.

4.

عنوان شغلی

1.

2.

3.

4.

سابقه

1.

2.

3.

4.

تاریخ شروع و پایان

1.

2.

3.

4.

علت اصلی ترک کار

1.

2.

3.

4.

8.حقوق درخواستی

پورسانت

ثابت

9.آپلودرزومه

فایل pdf

تمامی حقوق برای  سایت ایران گستر محفوظ میباشد.