مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق مهارتی و آموزشی

سوابق کاری

  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی
  • خصوصیات فردی
  • سوابق مهارتی و آموزشی
  • سوابق کاری

1.مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

پست الکترونیک

محل تولد

جنسیت

وضعیت تاهل

وضعیت نظام وظیفه

کد ملی

شماره تلفن

شماره همراه

آدرس محل سکونت

2.سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

معدل آخرین مدرک

زبان خارجه

وضعیت زبان خارجه

گواهینامه رانندگی

3.خصوصیات فردی

مهم ترین نقاط قوت فردی خود را بنویسید(علاقه مندی،توانایی و...)

4.سوابق مهارتی و آموزشی

نام مهارت/دوره آموزشی

1.

2.

3.

محل کسب مهارت دوره آموزشی

1.

2.

3.

سال اخذ

1.

2.

3.

محل استفاده از مهارت کسب شده

1.

2.

3.

َتلفن محل کسب مهارت

1.

2.

3.

5.سوابق کاری

نام محل کار

1.

2.

3.

4.

فعالیت مربوطه

1.

2.

3.

4.

عنوان شغلی

1.

2.

3.

4.

سابقه

1.

2.

3.

4.

تاریخ شروع و پایان

1.

2.

3.

4.

علت اصلی ترک کار

1.

2.

3.

4.

6.میزان آشنایی با بازاریابی

میزان آشنایی با بازاریابی

محصولاتی که تاکنون بازاریابی نموده اید

7.میزان آشنایی با بازاریابی محصولات

نصب دوربین مداربسته تحت شبکه

خدمات شبکه های کامپیوتری

خدمات سرور

خدمات سخت افزار

خدمات نرم افزار

نگهداری شبکه

تعریف شما از مشتری مداری

نظر شما در خصوص ویزیت هایی که به صورت تورهای دوره ای و با وسیله نقلیه انجام می شود،چیست؟

آیا برای فروش محصولات پیشنهادی دارید؟

8.حقوق درخواستی

پورسانت

ثابت

9.آپلودرزومه

فایل pdf

تمامی حقوق برای  سایت ایران گستر محفوظ میباشد.