تعرفه نرخ پایه خدمات فنی  تخصصی انفورماتیک سال ۱۳۹۷ شرکت ایران گستر

خدمات دوربینهاي مدار بسته

(مبلغ (ریال

واحد

نام خدمات

ردیف

۷۲۲،۰۰۰

دستگاه

نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (تا ارتفاع ۳ متر) *

۱

۱۸۵،۰۰۰

متر نصب فیزیکی و تنظیم زوایا دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (بالاتر از ۳ متر- بابت هر متر اضافه

***(

۲

۸۹۵،۰۰۰

دستگاه

راه اندازي و تنظیمات نرم افزاري دوربین ثابت از هر نوع داخل ساختمانی (از هر نوع) **

۳

۱،۳۰۰،۰۰۰

دستگاه

نصب فیزیکی دوربین ثابت از هر نوع خارج ساختمانی (تا ارتفاع ۳ متر )*

۴

۱٫۱۸،۰۰۰

دستگاه راه اندازي و تنظیم دوربین ثابت از هر نوعخارج ساختمانی ( تا ارتفاع ۳ متر )**

۵

۴۵۸،۰۰۰

متر اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربینثابت از هر نوع در ارتفاع – بالاتر از ۳ متر – بابت هرمتر اضافه***

۶

۴۵۸،۰۰۰

دستگاه اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دارPTZ

۷

۱،۵۶۶،۰۰۰

دستگاه اضافه قیمت بابت نصب فیزیکی و تنظیمات دوربین از نوع چرخشی زوم دار Speed Dome

۸

۲۳۴،۰۰۰

دستگاه اضافه قیمت بابت اعمال تنظیمات تخصصی نرم افزاري دوربین (تحت شبکه و غیره..)

۹

۱،۳۵۰،۰۰۰

عدد نصب کاور و پایه استاندارد دوربین (Housing + Bracket) ۱۰
۶۳۵،۰۰۰ عدد نصب هرگونه دستک تا اندازه یک و نیم متري جهت نصب دوربین ۱۱
%۵۰ هزینه نصب دستگاه جمع آوري تجهیزات

 ۱۲

۱،۳۴۲،۰۰۰

دستگاه نصب فیزیکی دستگاه ضبط و مدیریت دوربین به همراه هارد داخلی ۱۳
۲۶۸،۰۰۰ کانال تنظیم نرم افزاري دستگاه ضبط و مدیریت دوربین  – بابت هر کانال فعال

۱۴

کارشناس تخصصی

نفر/ساعت

انجام تنظیمات پیشرفته پردازش تصویر (شامل نرم افزارهاي شمارش، تشخیص چهره، حفاظ مجازي،پلاك خوان، تشخیص حرکت و جابجایی، تشخیص فقدان یا افزونه و غیره…)

۱۵

۲،۶۷ ،۰۰۰

دستگاه

نصب و راه اندازي دستگاه ذخیره سازي خارجی و انجام تنظیمات لازم

۱۶

۱،۳۴۲،۰۰۰

نسخه

نصب و تنظیم نسخه کاربر (Client) نرم افزار نظارت و مدیریت تصویر

۱۷

خدمات دوربینهاي مدار بسته

مبلغ (ریال) واحد

نام خدمات

توافقی سري

انجام تنظیمات انتقال تصویر

کارشناس تخصصی

نفر/ساعت

طراحی سیستم دوربین مدار بسته (شامل تهیه نقشه جاگذاري دوربینها، مسیرهاي ارتباطی، لیستتجهیزات و خدمات و راهکارهاي مدیریت نظارت تصویري)

توافقی

آموزش کاربري و مدیریت سیستم

۹۰۵،۰۰۰

عدد

نصب و راه اندازي پروژکتوردید در شب(IR)

۷۲۶،۰۰۰

عدد

نصب و راه اندازي ملزومات دوربین شامل میکروفون اسپیکر، حافظه داخلی، ورودي و خروجی هايمتعدد آلارم و…

* نصب فیزیکی شامل قیمت پایه استاندارد دوربین بهمراه خود دوربین می باشد.

**راه اندازي و تنظیمات نرم افزاري  هر دوربین شامل انجام تنظیمات لنز و زاویه همچنین فوکوس و سایر تنظیمات نرم افزاري میباشد، هزینه راه اندازيدوربینهاي خاص ارتفاع، یا انجام تنظیمات IP تحت عنوان اضافه بها به این قیمت (قیمت پایه)اضافه .میگردد.

*** هزینه تامین یا اجاره تجهیزات کار در ارتفاع (بالاتر از ۶ متر) و مکانهاي خاص و همچنین نصب تجهیزات با شرایط ویژه مانند دوربین با قاب ضد انفجار ومحیطهاي سخت شامل تعرفه فوق نبوده و بصورت توافقی تعیین میگردد

****نصب و راه اندازي سیستم ذخیره ساز خارجی شامل انجام کلیه تنظیمات لازم جهت همخوانی با دستگاه ضبط و مدیریت تصاویر دوربین می باشد

تبصره: انجام هرگونه امور خدماتی اضافه در حوزه حفاظت فیزیکی، که در جدول فوق ذکر نگردیده، بصورت توافقی بین پیمانکار و کارفرما صورت می گیرد

تمامی حقوق برای  سایت ایران گستر محفوظ میباشد.